Halowy Turniej Piłki Nożnej "IŁÓW CUP"

im. Sławomira Grzywacza
pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego


OTWARTY HALOWY V TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ "IŁÓW CUP" 
im. Sławomira Grzywacza

11 stycznia 2020 r. (sobota)


Podstawowe informacje:

 • Turniej ma charakter zawodów towarzyskich.
 • W turnieju weźmie udział 12 drużyn, podzielonych na 3 grupy.
 • Zawody zostaną rozegrane w oparciu o aktualne przepisy gry w halową piłkę nożną.

Cel imprezy:

 • Popularyzacja form aktywnego wypoczynku, propagowanie sportu i piłki nożnej.
 • Promocja Iłowa i lokalnej przedsiębiorczości.
 • Wymiana doświadczeń oraz integracja środowisk piłkarskich.

Organizator:

 • SKF Unia Iłów

Współorganizatorzy:

 • Środowiskowa Hala Sportowa w Iłowie
 • MG Promo

Miejsce turnieju:

 • Środowiskowa Hala Sportowa w Iłowie, ul. Płocka 14a,
  pełnowymiarowe boisko do gry w halową piłkę nożną, bramki o wymiarach 3 x 2 m

Zasady uczestnictwa:

 • Drużyny zgłoszone powinny posiadać jednolite stroje oraz obuwie do gry na hali.
 • Zawodnicy zgłoszeni do turnieju zobowiązani są do występowania w czasie turnieju ze stałym numerem na koszulce, zgodnie z wpisem na liście imiennej zawodników.
 • W turnieju mogą występować zawodnicy zgłoszeni do struktur PZPN oraz macierzystych związków - formuła OPEN.

Postanowienia techniczne:

 • Przybycie zespołów na przynajmniej 30 minut przed pierwszym swoim meczem
 • Listę zgłoszeniową imienną zawodników należy wypełnić i dostarczyć do stolika spikera na 10 minut przed pierwszym meczem swojej drużyny.

Szatnie:

 • Organizator zapewnia jedną szatnię dla 3 drużyn.
 • Do szatni będzie wydany jeden klucz na 3 drużyny.
 • Za szatnie odpowiada kierownik / w przypadku jego braku kapitan zespołu.

Inne:

Organizator zapewnia poczęstunek / kanapki, przekąski, soki, napoje, herbata, kawa oraz zupa dla zawodników i kierownictwa zespołów.

Przepisy gry:.

 • Drużyny składają się z maksymalnie 10-ciu zawodników.

UWAGA: Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodzica (opiekuna prawnego).

 • W rozgrywkach biorą udział wyłącznie zawodnicy wyszczególnieni na liście zgłoszeniowej danej drużyny.
 • Ilość zawodników na placu gry 5 (4 + bramkarz),
 • Zawody rozgrywane są piłkami do futsalu,
 • Mecze rozgrywane są systemem „każdy z każdym” w rywalizacji grupowej,
 • Po 3 najlepsze zespoły z każdej grupy awansują do II fazy grupowej,
 • Czas gry 13 min.  / w ostatniej minucie meczu przy wyniku remisowym lub z różnicą jednej bramki - czas gry jest zatrzymywany podczas każdej przerwy w grze,
 • Mecze półfinałowe i finałowe - czas gry 2 x 8 min. (z jednominutową przerwą na zmianę stron), w ostatniej minucie meczu przy wyniku remisowym lub z różnicą jednej bramki - czas gry jest zatrzymywany podczas każdej przerwy w grze
 • Czas gry w trakcie meczu, oprócz ostatniej minuty meczu może być zatrzymany tylko na wniosek sędziów prowadzących zawody,
 • Każda drużyna ma możliwość skorzystania jeden raz podczas meczu z tzw. „czasu dla drużyny”, tj. 1 minuty przerwy dla zespołu podczas przerwy w grze przy posiadaniu piłki,
 • Zakończenie meczu wyznacza dźwięk z syreny. Początkowy dźwięk syreny oznacza koniec,
 • Obowiązuje zakaz gry wślizgiem w zasięgu gry – karany rzutem wolnym bezpośrednim, a w polu karnym rzutem karnym / wyjątek stanowi bramkarz
  we własnym polu karnym,
 • Rzut karny wykonywany jest z odległości 7 m od linii bramkowej,
 • W turnieju obowiązuje zasada fauli akumulowanych: pierwsze 4 przewinienia karane są rzutami wolnymi, 5 faul i każdy następny danej drużyny karany jest tzw. przedłużonym rzutem karnym z odległości 9 m.

W meczach finałowych zasada ta obowiązuje w każdej części gry, wtedy 4 przewinienie jest karane rzutem karnym przedłużonym, po zakończeniu pierwszej połowy meczu faule są anulowane.

 • Wznowienie gry nogą z linii lub sprzed pola gry, przy każdym wznowieniu gry piłka leży nieruchomo.
 • Czas na wykonanie wznowienia gry wynosi 4 sekundy,
 • Bramkarz wznawia grę z rzutu od bramki ręką, a piłka musi opuścić pole karne,
 • Bramkarz na własnej połowie może mieć kontakt z piłką maksymalnie przez 4 sekundy, po przekroczeniu tego czasu sędzia zarządzi rzut wolny pośredni z miejsca przewinienia,
 • W przypadku uderzenia piłki o sufit, gra będzie wznowiona przez zawodnika drużyny przeciwnej z najbliższego miejsca kontaktu z sufitem z linii bocznej boiska,
 • Odległość zawodnika drużyny przeciwnej od wykonawcy rzutu z rogu lub autu minimum 3 metry, przy pozostałych rzutach minimum 5 metrów,
 • Gol nie będzie uznany, jeśli piłka wpadnie do bramki bezpośrednio z wrzutu
  lub zagrania piłki ręką bramkarza drużyny przeciwnej przy wznowieniu lub w trakcie gry,
 • Zmiany można wykonywać tylko w wyznaczonej strefie,
 • Nieprzestrzeganie wymaganej odległości od wykonawcy wrzutu lub rzutu
  lub też przeprowadzenie nieprawidłowej zmiany karane jest żółtą kartką,
 • Kary indywidualne: żółta kartka – 2 minuty, czerwona kartka – 4 minuty,
 • Zawodnik, który otrzymał czerwoną kartkę zostaje wykluczony do końca meczu,
 • Na miejsce zawodnika ukaranego czerwona kartką, drużynie przysługuje prawo wprowadzenia do gry innego zawodnika po 4 minutach gry w osłabieniu.
  W przypadku utraty bramki, drużyna w dalszym ciągu gra w osłabieniu.
 • Wykluczony zawodnik może pauzować w następnym meczu swojej drużyny, jeżeli został wykluczony za wybitnie niesportowe zachowanie lub brutalny faul. Decyzję podejmuje Organizator.
 • W przypadku utraty bramki przez drużynę grającą w osłabieniu na skutek kar czasowych za żółtą kartkę, drużyna osłabiona uzupełnia skład o jednego zawodnika,
 • W przypadku kary obopólnej zawodnicy odbywają karę do końca, niezależnie od ewentualnej utraty gola,
 • Bramkarz ukarany żółtą lub czerwoną kartką wędruje na ławkę kar,
 • Minimalna ilość zawodników podczas gry to 1 + 2, gdy kolejny zawodnik zostanie ukarany karą minutową – wówczas na miejsce ukaranego wchodzi zawodnik rezerwowy.
 • W rozgrywkach kolejność zespołów w tabeli ustala się wg ilości zdobytych punktów
  [zwycięstwo 3 pkt., remis 1 pkt., porażka 0 pkt.]
 • W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwa zespoły o kolejności miejsc
  decyduje kolejno:
  - bezpośredni wynik spotkania zainteresowanych drużyn,
  - korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach,
  - większa liczba strzelonych bramek,
  - dodatkowa seria rzutów karnych (po 3) lub też dodatkowo do wyłonienia zwycięzcy
 • W przypadku trzech drużyn posiadających taką samą ilość punktów o kolejności miejsc decyduje dodatkowa tabelka uwzględniająca tylko mecze między zainteresowanymi drużynami. 
 • Do II fazy grupowej awansują po 3 zespoły z każdej grupy, które zajmą odpowiednio 1, 2 i 3 miejsce w danej grupie, w tej fazie zostaną utworzone 3 grupy po 3 drużyny, podział następuje wg zasady:
  GRUPA D: pierwsza drużyna grupy A, druga drużyna grupy B i trzecia drużyna grupy C
  GRUPA E: pierwsza drużyna grupy B, druga drużyna grupy C i trzecia drużyna grupy A
  GRUPA F: pierwsza drużyna grupy C, druga drużyna grupy A i trzecia drużyna grupy B
 • Do rundy półfinałowej awansują zwycięzcy grup D, E i F oraz drużyna z najlepszym bilansem z drugiego miejsca, w przypadku równego bilansu dwóch drużyn, o awansie zadecyduje lepszy bilans z I rundy grupowej, jeśli ten bilans będzie równy, zostanie zarządzona seria rzutów karnych dla zespołów zainteresowanych
 • W przypadku uzyskania remisu w meczach półfinałowych i finałowych, sędzia zarządza wykonywanie rzutów karnych (po 3) lub też dodatkowo do wyłonienia zwycięzcy.

Nagrody zespołowe:

 • puchary dla 4 drużyn, które zakwalifikują się do fazy półfinałowej
 • nagroda pieniężna w wysokości 3000 zł za zajęcie 1. miejsca
 • nagroda pieniężna w wysokości 1500 zł za zajęcie 2. miejsca
 • nagroda pieniężna w wysokości  1000 zł za zajęcie 3. miejsca
 • nagroda pieniężna w wysokości 500 zł za zajęcie 4. miejsca
 • możliwe inne dodatkowe nagrody rzeczowe dla wszystkich drużyn

Nagrody indywidualne:

 • najlepszy zawodnik turnieju / statuetka + nagroda pieniężna 200 zł
 • najlepszy bramkarz turnieju / statuetka + nagroda pieniężna 200 zł
 • najlepszy strzelec turnieju / statuetka + nagroda pieniężna 200 zł

Organizator może zapewnić z własnej inicjatywy dodatkowe nagrody.

Postanowienia końcowe:

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki na terenie obiektu hali sportowej podczas całego turnieju.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszczerbki na zdrowiu (wypadki) poniesione w czasie trwania turnieju.
 • Ubezpieczenie NW zespoły dokonują we własnym zakresie.
 • Zawodnicy winni posiadać aktualne badania lekarskie.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.
 • Za szkody wyrządzone przez zawodników na terenie hali sportowej odpowiada materialnie kierownik zespołu, a w przypadku jego braku kapitan zespołu.
 • Kierownik / kapitan zespołu zobowiązany jest do zapoznania z regulaminem wszystkich zawodników swojego zespołu, co potwierdza własnoręcznym czytelnym podpisem na liście zgłoszeniowej do turnieju.

Wszelkie zastrzeżenia i protesty dotyczące turnieju oraz sprawy nie ujęte w regulaminie będą rozpatrywane w czasie jego trwania przez sędziów oraz organizatorów turnieju.

Nasze Motto

"Nigdy nie myśl, że już doszedłeś w 100% do perfekcji w grze, zawsze będzie miejsce na ulepszenie umiejętności, zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie chciał Ci dorównać, ktoś kto będzie lepszy od Ciebie"
                                                    Kazimierz Deyna

Kontakt

Preferowany kontakt e-mailowy

Phone (+48) 603 965 575 lub (+48) 669 39 45 45
email info@ilowcup.pl
web www.ilowcup.pl 
      www.facebook.com/ilowcup

© 2020 Turniej Iłów CUP
Joomla Templates by JoomZilla.com
Back to Top