Halowy II Turniej Piłki Nożnej "IŁÓW CUP"

4 grudnia 2016 r.

OTWARTY HALOWY II TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ "IŁÓW CUP" 2016
4 grudnia 2016 r.

Podstawowe informacje:

 • Turniej ma charakter zawodów towarzyskich.
 • W turnieju weźmie udział 10 drużyn, podzielonych na 2 grupy po 5 zespołów.
 • Zawody zostaną rozegrane w oparciu o aktualne przepisy gry w halową piłkę nożną.

Cel imprezy:

 • Popularyzacja form aktywnego wypoczynku, propagowanie sportu i piłki nożnej.
 • Promocja Iłowa i lokalnej przedsiębiorczości.
 • Wymiana doświadczeń oraz integracja środowisk piłkarskich.

Organizator:

 • Firma MG PROMO

Współorganizator:

 • Środowiskowa Hala Sportowa w Iłowie

Miejsce turnieju:

 • Środowiskowa Hala Sportowa w Iłowie, ul. Płocka 14a,
  pełnowymiarowe boisko do gry w halową piłkę nożną, bramki o wymiarach 3 x 2 m

Zasady uczestnictwa:

 • Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest dokonanie opłaty wpisowej w określonej kwocie.
  WPISOWE: 600 zł + 23% VAT | tj. 738 zł płatne do 27 listopada 2016 r.
 • Drużyny zgłoszone powinny posiadać jednolite stroje oraz obuwie do gry na hali.
 • Zawodnicy zgłoszeni do turnieju zobowiązani są do występowania w czasie turnieju ze stałym numerem na koszulce, zgodnie z wpisem na liście imiennej zawodników.
 • W turnieju mogą występować zawodnicy zgłoszeni do struktur PZPN oraz macierzystych związków – formuła OPEN.

Postanowienia techniczne:

 • Przybycie zespołów 4 grudnia 9.30 lub na przynajmniej 30 minut przed pierwszym swoim meczem
 • Na 15 minut przed pierwszym meczem w danej grupie odbędzie się odprawa techniczna kierowników ekip z organizatorami.
 • Listę zgłoszeniową imienną zawodników należy wypełnić i dostarczyć do stolika spikera na 15 minut przed pierwszym meczem swojej drużyny.

Szatnie:

 • Organizator zapewnia jedną szatnię dla 3 drużyn.
 • Do szatni będzie wydany jeden klucz na 3 drużyny.
 • Za szatnie odpowiada kierownik zespołu.

Mała sala:

 • Służy wyłącznie do rozgrzewki przed meczem i obowiązuje w niej zakaz gry piłką.

Przepisy gry:

 • Drużyny składają się z maksymalnie 12-stu zawodników.
  UWAGA: Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodzica (opiekuna prawnego).
 • W rozgrywkach biorą udział wyłącznie zawodnicy wyszczególnieni na liście zgłoszeniowej danej drużyny.
 • Ilość zawodników na placu gry 5 (4 + bramkarz),
 • Zawody rozgrywane są piłkami do futsalu,
 • Czas gry
  - mecze eliminacyjne 15 min. w ostatniej minucie meczu przy wyniku remisowym lub z różnicą jednej bramki - czas gry jest zatrzymywany podczas każdej przerwy w grze,
  mecze II rundy i finałowe 2 x 10 min. (z jednominutową przerwą na zmianę stron), w ostatniej minucie meczu przy wyniku remisowym lub z różnicą jednej bramki - czas gry jest zatrzymywany podczas każdej przerwy w grze,
 • Czas gry w trakcie meczu, oprócz ostatniej minuty meczu może być zatrzymany tylko na wniosek sędziów prowadzących zawody,
 • Zakończenie meczu lub pierwszej części gry wyznacza sygnał dźwiękowy z syreny. Początkowy dźwięk syreny oznacza koniec,
 • Obowiązuje zakaz gry wślizgiem w zasięgu gry – karany rzutem wolnym bezpośrednim,
  a w polu karnym rzutem karnym / wyjątek stanowi bramkarz we własnym polu karnym,
 • Rzut karny wykonywany jest z odległości 7 m od linii bramkowej,
 • W turnieju obowiązuje zasada fauli akumulowanych: pierwsze 4 przewinienia karane są rzutami wolnymi, 5 faul i każdy następny danej drużyny podczas jednej połowy meczu karany jest tzw. przedłużonym rzutem karnym z odległości 9 m.
 • Wznowienie gry nogą wyłącznie z przed lub z linii bocznej,
 • Czas na wykonanie wznowienia gry wynosi 4 sekundy,
 • Bramkarz wznawia grę z rzutu od bramki ręką, a piłka musi opuścić pole karne,
 • W przypadku uderzenia piłki o sufit, gra będzie wznowiona przez zawodnika drużyny przeciwnej z najbliższego miejsca kontaktu z sufitem z linii bocznej boiska,
 • Odległość zawodnika drużyny przeciwnej od wykonawcy rzutu z rogu minimum 3 metry, przy pozostałych rzutach minimum 5 metrów,
 • Gol nie będzie uznany, jeśli piłka wpadnie do bramki bezpośrednio z wrzutu lub zagrania piłki ręką bramkarza drużyny przeciwnej przy wznowieniu lub w trakcie gry,
 • Zmiany można wykonywać tylko w wyznaczonej strefie,
 • Zawodnicy rezerwowi zobowiązani są do zajęcia miejsc na ławce rezerwowych,
 • Nieprzestrzeganie wymaganej odległości od wykonawcy wrzutu lub rzutu lub też przeprowadzenie nieprawidłowej zmiany karane jest żółtą kartką,
 • Kary indywidualne: żółta kartka – 2 minuty, czerwona kartka – 5 minut,
 • Zawodnik, który otrzymał czerwoną kartkę zostaje wykluczony do końca meczu,
 • Na miejsce zawodnika ukaranego czerwoną kartką, drużynie przysługuje prawo wprowadzenia do gry innego zawodnika po 5 minutach gry w osłabieniu.
  W przypadku utraty bramki, drużyna w dalszym ciągu gra w osłabieniu.
 • Wykluczony zawodnik może pauzować w następnym meczu swojej drużyny, jeżeli został wykluczony za wybitnie niesportowe zachowanie lub brutalny faul. Decyzję podejmuje Organizator.
 • W przypadku utraty bramki przez drużynę grającą w osłabieniu na skutek kar czasowych za żółtą kartkę, drużyna osłabiona uzupełnia skład o jednego zawodnika,
 • W przypadku kary obopólnej zawodnicy odbywają karę do końca, niezależnie od ewentualnej utraty gola,
 • Bramkarz ukarany żółtą lub czerwoną kartką wędruje na ławkę kar,
 • Minimalna ilość zawodników podczas gry to 1 + 2, gdy kolejny zawodnik zostanie ukarany karą minutową – wówczas na miejsce ukaranego wchodzi zawodnik rezerwowy.
 • W rozgrywkach grupowych kolejność zespołów w tabeli ustala się wg liczby zdobytych punktów [ zwycięstwo 3 pkt., remis 1 pkt., porażka 0 pkt. ]
 • W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwa zespoły o kolejności miejsc w grupie decyduje kolejno:

- bezpośredni wynik spotkania zainteresowanych drużyn
- korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach grupowych
- większa liczba strzelonych bramek
- dodatkowa seria rzutów karnych

 • W przypadku trzech drużyn posiadających taką samą ilość punktów o kolejności miejsc decyduje dodatkowa tabelka uwzględniająca tylko mecze między zainteresowanymi drużynami. 
 • W przypadku uzyskania remisu w meczach półfinałowych i finałowych, sędzia zarządza wykonywanie rzutów karnych (po 3) lub też dodatkowo do wyłonienia zwycięzcy.
 • Organizatorzy wybierają najlepszego zawodnika i najlepszego bramkarza wśród zawodników z drużyn, które awansują do półfinałów.
 • Najlepszym strzelcem turnieju zostanie ten zawodnik, który zdobędzie najwięcej goli w całym turnieju.
 • W przypadku, gdy dwóch / lub więcej zawodników zdobędzie tę samą ilość goli o tytule najlepszego strzelca decyduje wyższa pozycja jego drużyny w końcowej klasyfikacji.
 • W przypadku, gdy dwóch zawodników z tej samej drużyny zdobędzie tę samą ilość goli o tytule króla strzelców zadecyduje dodatkowa seria rzutów karnych (do pierwszego błędu).

Postanowienia końcowe

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki na terenie obiektu hali sportowej podczas całego turnieju.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszczerbki na zdrowiu (wypadki) poniesione w czasie trwania turnieju.
 • Ubezpieczenie NW zespoły dokonują we własnym zakresie.
 • Za szkody wyrządzone przez zawodników na terenie hali sportowej odpowiada materialnie kierownik zespołu.
 • Zawodnicy winni posiadać aktualne badania lekarskie.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.
 • Kierownik drużyny zobowiązany jest do zapoznania z regulaminem wszystkich zawodników swojego zespołu, co potwierdza własnoręcznym czytelnym podpisem na liście zgłoszeniowej do turnieju.

HARMONOGRAM

4 grudnia 2015 (niedziela)

 1. godz. 10.00 - 16.00 mecze eliminacyjne w grupach
 2. godz. 16.00 - 16.45 półfinały
 3. godz. 16.50 mecz o 3. miejsce
 4. godz. 17.15 mecz o 1. miejsce
 5. godz. 17.40 wręczenie nagród, zakończenie turnieju

PÓŁFINAŁY

 1. Do półfinałów awansują drużyny, które zajmą dwa pierwsze miejsca w grupach A i B
  - gra na „krzyż” systemem pucharowym:
  Zwycięzca grupy A - druga drużyna grupy B
  Zwycięzca grupy B - druga drużyna grupy A
 2. W finale zagrają zwycięzcy półfinałów, natomiast przegrani rozegrają mecz o 3 miejsce.

NAGRODY

 1. 2,5 tys. zł za 1. miejsce
 2. 1,2 tys. zł za 2. miejsce
 3. 0,8 tys. zł za 3. miejsce
 4. 0,4 tys. zł za 4. miejsce
 5. puchary dla 4 najlepszych drużyn
 6. statuetki i nagrody rzeczowe dla: najlepszego bramkarza turnieju, najlepszego zawodnika turnieju, najlepszego strzelca turnieju

Wszelkie zastrzeżenia i protesty dotyczące turnieju oraz sprawy nie ujęte w regulaminie będą rozpatrywane w czasie jego trwania przez organizatorów turnieju.

Nasze Motto

"Nigdy nie myśl, że już doszedłeś w 100% do perfekcji w grze, zawsze będzie miejsce na ulepszenie umiejętności, zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie chciał Ci dorównać, ktoś kto będzie lepszy od Ciebie"
                                                    Kazimierz Deyna

Kontakt

Preferowany kontakt e-mailowy

Phone (+48) 603 965 575 lub (+48) 669 39 45 45
email info@ilowcup.pl
web www.ilowcup.pl 
      www.facebook.com/ilowcup

© 2017 Turniej Iłów CUP
Joomla Templates by JoomZilla.com
Back to Top